Άσκηση ετοιμότητας για πυρκαγιά και σεισμό στον Ευαγγελισμό (ΦΩΤΟ)

Άσκηση ετοιμότητας σε περίπτωση σεισμού και πυρκαγιάς πραγματοποιήθηκε στον «Ευαγγελισμό». Επικεφαλής της άσκησης, ήταν ο διοικητής του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων
Υγείας (ΕΚΕΠΥ), Νικόλαος Παπαευσταθίου.
Η άσκηση διενεργήθηκε στο πλαίσιο του πανελλαδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού και διαπίστωσης της ετοιμότητας του προσωπικού των νοσοκομείων, της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης κρίσεων, καθώς επίσης και της βελτιστοποίησης της συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς και κυρίως το Πυροσβεστικό Σώμα.


thetoc.gr
_