Στα "Πρόσωπα της Χρονιάς" η 6η ΕΜΑΚ

Την Τετάρτη 17/01/2018, πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, η ετήσια εκδήλωση βράβευσης «ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2017» που διοργανώνει η εφημερίδα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ». Στα πρόσωπα που βραβεύτηκαν συμπεριλαμβάνονταν και ο Αρχιπυροσβέστης «ΜΑΧ» ειδικός διασωστικός σκύλος της 6ης Ε.Μ.ΑΚ. με τον συνοδό και εκπαιδευτή του Πυρονόμο ΧΑΤΖΗ Γεώργιο, επιβραβεύοντας έτσι το έργο που επιτελεί η Μονάδα και η ανταπόκριση αυτής στην τοπική κοινωνία. Στην εκδήλωση παρόντες ήταν ο Διοικητής της Μονάδας Αντιπύραρχος Ιωάννης ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ και ο Υποδιοικητής Επιπυραγός Αργύριος ΦΑΛΙΔΑΣ.    
_