Αξιωματικοί της ΕΛΑΣ στον δρόμο - Ο κίνδυνος των κρίσεων του 2019 - Πότε και πως κληρώνει για τις θέσεις των ταξίαρχων

" Όσοι πιέζουν από κάτω, λησμονούν ότι αύριο θα βρίσκονται στη θέση αυτή", λέει στο bloko.gr στέλεχος της Κατεχάκη, αναφορικά με τον πολύ μικρό (τον μικρότερο από τη
μεταπολίτευση) αριθμό των αστυνομικών διευθυντών που κρίθηκαν.

"Κριτήριο της ηγεσίας ήταν το κίνητρο και η δικαιοσύνη. Μια διαδικασία που πάντα ενέχει τον κίνδυνο της αστοχίας, αλλά ευχόμαστε αυτή η όποια αστοχία ν' αποδειχθεί εκ του αποτελέσματος πολύ μικρή", καταλήγει.

Όπως σημειώνεται, οι επόμενες κρίσεις αναμένεται να είναι συντριπτικές. Κι αυτό γιατί θα κριθούν όλοι ανεξαιρέτως οι υποστράτηγοι και η μεγάλη πλειοψηφία των ταξίαρχων, με αποτέλεσμα και οι αδικίες να είναι γεωμετρικά αυξημένες και πολλοί αξιωματικοί να βρεθούν εκτός σώματος χωρίς να έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα χρόνια. Γι αυτό αποτελεί αδήριτη πλέον αναγκαιότητα η παράλληλη επετηρίδα με όποιον ορισμό της δοθεί και με όποιες διασδικασίες εισόδου σε αυτήν προβλεφθούν.

Σε ότι αφορά στις τοποθετήσεις των ταξίαρχων που αναμένεται να γίνουν αύριο το πρωί, οι ίδιες πηγές του bloko.gr σημειώνουν πως ακόμη τίποτα δεν έχει κλειδώσει και ειδικά για νευραλγικές θέσεις όπως αυτές του διευθυντή των εσωτερικών υποθέσεων και των δύο ή τριών υποδιοικητών της ασφάλειας.

"Οι πιέσεις που ασκούνται ωστόσο, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, θα πρέπει να είναι λελογισμένες και να έχουν το στοιχείο της αυτογνωσίας". Ίσως η φράση αυτή, είναι ενδεικτική της πρόθεσης του αρχηγείου να συμπεριλάβει στο νέο σύστημα της βαθμολόγησης των αξιωματικών που φαίνεται ότι θα συντελείται διαδοχικά από τρεις ανώτερους τους και το στοιχείο της αυτοξιολόγησης.

_