Καινούργιος υπολογιστής για την Ένωση Ηρακλείου


  H Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου εκφράζει τις ευχαριστίες της προς την εταιρία ‘’
Ελληνικές Ραδιουπηρεσίες
–  HRS  Mobile’’ και  την   εκπρόσωπό   της   κα.  Τουφεκτσιόγλου  Αθηνά,   για   την   δωρεά   ενός   ηλεκτρονικού  υπολογιστή με  τον οποίο θα  εξοπλιστεί  το  γραφείο του  Σωματείου.

_