Επιστολή στον ΥΕΘΑ για εφαρμογή διάταξης σχετικά με αποστρατευτικο βαθμό ΕΜΘ


Τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ το ΠΔ, που αφορά στο βαθμό με τον οποίο θα αποστρατεύονται οι Εθελοντές Μακράς Θητείας ζητούν τα μέλη του Συλλόγου
αποστράτων από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας:
     Με το σχετικό Άρθρο 2 Ν.4494/2Νοε 2017(ΦΕΚ 165Α) προβλέπονται τα εξής: Στην παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 1848/1989 (Α΄ 112) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 ως προς τον καταληκτικό βαθμό, με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας βαθμού Ανθυπασπιστή που τίθενται σε αποστρατεία
    Ένα μήνα μετά την δημοσίευση του στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δεν έχει εκδοθεί το όμοιο προεδρικό διάταγμα  το οποίο θα καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απονομή του αποστρατευτικού βαθμού του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων στους εθελοντές μακράς θητείας βαθμού Ανθυπασπιστή που τίθενται σε αποστρατεία, με συνέπεια να αποστρατεύονται Εθελοντές Μακράς Θητείας βαθμού Ανθυπασπιστή χωρίς να τους απονέμεται ο βαθμός  του Ανθυπολοχαγού σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού.
   Σας παρακαλούμε κύριε Υπουργέ, προς ενημέρωση των συναδέλφων μας  ε.α και ε.ε Εθελοντών Μακράς Θητείας όπως μας κάνετε γνωστά τα παρακάτω:
     α. Πότε θα εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα , το οποίο θα καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απονομή του αποστρατευτικού βαθμού του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων στους  εθελοντές μακράς θητείας βαθμού Ανθυπασπιστή που τίθενται σε αποστρατεία;
   β. Η διάταξη που προβλέπεται στο σχετικό θα έχει ισχύ από την έναρξη ισχύος  του Ν. 1848/1989;
  Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

  Με τιμή
                                                Για το ΔΣ
                      Ο                                                                                  Ο
                Πρόεδρος                                                                Γεν.Γραμματέας


Παναγιώτου Δημήτριος                                                  Καραγιάννης Χαράλαμπος
       Ανθστης ε.α                                                                           Ανθστης ε.α
_