Πρόταση μελών ΔΣ Λάρισας για τη στολή του Αστυνομικού Προσωπικού


Σύμφωνα με τις κατά καιρούς διαταγές του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνεται ότι η άψογη εμφάνιση, παράσταση και το κανονικό της στολής πρέπει να αποτελούν πρώτιστο μέλημα και
καθημερινή επιδίωξη κάθε αστυνομικού.
Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.8029/1/20-ια’ από 26-1-1999 (ΦΕΚ 74 Β’) απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.8029/1/20-λστ’ από 2-9-2006 (ΦΕΚ 1351 Β’) απόφαση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., καθορίζονται τα είδη παρεχόμενων ατομικών εφοδίων (ιματισμού και υπόδησης) στο αστυνομικό προσωπικό, καθώς και ο χρόνος χορήγησης αυτών.
Σκοπός της παρούσας επιστολής είναι, ενόψει της επικείμενης αλλαγής από θερινή σε χειμερινή, να υπενθυμίσουμε:
– την ΜΗ χορήγηση ατομικών εφοδίων για τουλάχιστον μια δεκαετία,
– την πληρωμή του κόστους των υφασμάτων και του ραψίματος όλα αυτά τα χρόνια από την τσέπη των συναδέλφων,
– την υπάρχουσα δυσμενή οικονομική κατάσταση που πλήττει τους συναδέλφους, έχοντας ως αποτέλεσμα την αδυναμία ενός πολύ μεγάλου μέρους αυτών να προβεί στην αγορά των στολών και υποδημάτων,
Προτείνουμε, όπως τεθεί το θέμα στην ΠΟΑΣΥ και με τις παρεμβάσεις της στα αρμόδια Υπουργεία πιέσει να εξετασθεί να ισχύσει η δυνατότητα της χορήγησης:
* εφάπαξ χρηματικής αποζημίωσης κάθε έτος για την προμήθεια στολών και υποδημάτων από τους συναδέλφους, αντί της παροχής ατομικών εφοδίων (ιματισμού και υπόδησης) ή
* έτοιμων στολών, υποδημάτων και υπολοίπων ατομικών εφοδίων στους συναδέλφους.
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Δήμος Μέλος του Δ.Σ. της Ε.Α..Λ. – Αντιπρόσωπος στην Π.Ο.Α.Σ.Υ.
ΤΗΓΑΝΗΣ Νικόλαος Μέλος του Δ.Σ. της Ε.Α..Λ. – Αντιπρόσωπος στην Π.Ο.Α.Σ.Υ.
ΖΗΣΑΚΗΣ Γεώργιος Μέλος του Δ.Σ. της Ε.Α..Λ._