Αγνοούνται οι ρυθμίσεις για επιδόματα, αναδρομικές κρατήσεις, εισιτήρια, βαθμολόγιο, ΣτΕ και κρίσεις για αστυνομία και πυροσβεστική


Σοβαρός προβληματισμός, σήμερα, στην συνάντηση των Προέδρων, για τις ρυθμού χελώνας, εξελίξεις για την εφαρμογή του νέου φτωχολογίου-μισθολογίου. Αγνοούνται
Κ.Υ.Α. για τα επιδόματα, Υ.Α.για την ρύθμιση των κρατήσεων και κυρίως των αναδρομικών κρατήσεων, η ρύθμιση για τα εισιτήρια στα ΜΜΕ, τα Π.Δ. για βαθμολόγια, κρίσεις προαγωγές, η υλοποίηση της απόφασης του ΣτΕ... και ένας κατάλογος εκκρεμοτήτων που ουκ έστι τέλος...Η ανάρτηση και η φωτογραφία από fecebook του προέδρου της ΕΑΠΣ, Γιάννη Σταμούλη
_