Διαβάστε το έγγραφο του αρχηγού για την παράταση της βραχείας άδειας - Μέχρι πότε διατηρείται το δικαίωμα


Το bloko.gr σας παραθέτει το έγγραφο του κ. αρχηγού για την παράταση της βραχείας άδειας, το σκεπτικό της οποίας βασίζεται στην υπεραπασχόληση- υπεργασία του
αστυνομικού προσωπικού το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

_