Διαταγή σχετικά με τις ώρες των ΠΠΥ που παρατάθηκε η θητεία τους για τρία έτη


Παραθέτουμε ανακοίνωση του Πανελλαδικού Σωματείου Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών
_