Το νέο Δ.Σ της Ενωσης Ροδόπης μετά τις παραιτήσεις

- Σας γνωρίζουμε ότι, ύστερα από παραίτησηα) της ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλας από το αξίωμα της Προέδρου,
β) του ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτη από το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα και
γ) του ΛΙΑΠΗ Ευαγγέλου από το αξίωμα του Α’ Αντιπροέδρου
 του Δ.Σ. της Ένωσής μας.

- Το Δ.Σ. προέβη στην προβλεπόμενη βάσει του καταστατικού μας διαδικασία αρχαιρεσιών και προέκυψε η νέα σύνθεση, που  έχει ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Παναγιώτης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΝΑ
Σταυρούλα
Α’  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΖΑΚΟΣ
Κωνσταντίνος
Β’  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΑΠΗΣ
Ευάγγελος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΟΜΒΡΙΔΟΥ
Λαμπρινή
ΤΑΜΙΑΣ
ΚΟΥΜΑΝΙΔΗΣ
Νικόλαος
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Γεώργιος
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ
ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ
Ευστάθιος
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΟΥΛΟΥΒΗΣ
Ηλίας
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ


                                                       ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτης

Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΛΙΑΠΗΣ Ευάγγελος

  


_