Ειδική άδεια για τους στρατιωτικούς που επλήγησαν από την κακοκαιρία

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών με έγγραφό της προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ ζητά να δοθεί άδεια στους στρατιωτικούς που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία. Το γραπτό
αίτημα της ΠΟΕΣ:
Από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τις τελευταίες ώρες τη Χώρα μας και ιδίως τις περιοχές της Σύμης και της Δυ τικής Αττικής, μεταξύ των πληγέντων συνα νθρώπων μας ευρίσκονται και στρατιωτικοί.
Παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα χορήγησης , ειδικής και πέραν της προβλεπομένης , αδείας , προκειμένου οι συνάδελφοι , η περιουσία των οποίων επλήγη , να βρεθούν κοντά στις οικογένειές τους για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
militaire.gr
_