ΠΟΑΣΥ: Αποσπάσεις αστυνομικού προσωπικού για την διαχείριση μεταναστευτικών ροών-Άρνηση αναχώρησης πριν την καταβολή σχετικής πίστωσης

Την παρέμβαση των αρμοδίων για τις αποζημιώσεις των αστυνομικών που λαμβάνουν αποσπάσεις για την αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος ζητούν τα μέλη της ΠΟΑΣΥ, ύστερα από τα
συνεχιζόμενα παράπονα, που δέχονται από τις πρωτοβάθμιες ενώσεις:
Η Ομοσπονδία μας, επανέρχεται για πολλοστή φορά στο μείζον θέμα των αποσπάσεων του Αστυνομικού Προσωπικού για ζητήματα αντιμετώπισης των μεταναστευτικών ροών στην ευρύτερη περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου.
Αναφερόμαστε σε μία όχι μόνο Πανεθνική προσπάθεια, αλλά σε μια Πανευρωπαϊκή, με εκατέρωθεν συσκέψεις και διεθνείς συνεργασίες που έχουν υπογραφεί για την αντιμετώπιση της και έχουν απασχολήσει κατά κόρον όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε διακρατικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο.
Είναι παγκοίνως γνωστό, πως αυτή η προσπάθεια αντιμετωπίζεται αρχικώς και εν συνόλω από τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και σε όλο το εύρος της, όπου απαιτείται η μετακίνηση μεγάλων αστυνομικών δυνάμεων ώστε να καταστεί δυνατή αυτή και στο μέτρο του εφικτού, να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους των σκληρά δοκιμαζόμενων νησιωτικών περιοχών.
Και ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό τον σκοπό, έχει εκταμιεύσει χρήματα κυρίως μέσω του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, που επιτρέπει την απρόσκοπτη μετακίνηση των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, εμείς ως συνδικαλιστικό όργανο διαβλέπουμε και γινόμαστε αποδέκτες έντονων παραπόνων των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεών μας ότι, οι συνάδελφοί μας δεν λαμβάνουν τα απαιτούμενα ποσά από τις κεντρικές διαχειρίσεις και μάλιστα μέσω της πάγιας προκαταβολής, με το πρόσχημα πως δεν υπάρχουν τα ανάλογα ποσά και τα όποια διαθέσιμα κεφάλαια καταβάλλονται για άλλες δαπάνες σύμφωνα με τους κωδικούς που έχουν καταχωρηθεί.
Στρατηγέ,
Ζητούμε, την άμεση παρέμβασή σας για την εξεύρεση οριστικής λύσης στο μείζον αυτό θέμα, που πλήττει ανεπανόρθωτα το εισόδημα των συναδέλφων μας και παράλληλα προσβάλει το σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας σε ιδιώτες ξενοδόχους και όχι μόνο, φέρει δε σε δυσχερή θέση τους αστυνομικούς και μάλιστα σε συνθήκες επαιτείας ενώ πράττουν στο ακέραιο το καθήκον τους, ζητώντας επί προσθέτως την πιστή τήρηση της υφιστάμενης διάταξης (Φ.Ε.Κ. Β'-1702/18-12-2001) καθώς και του Π.Δ. 100/2003 άρθρο 25 παρ.3 επισυνάπτοντας σας το υπ΄ αριθ. 201/2/136 από 06/11/2017 σχετικό έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας, με την επιφύλαξη της άρνησης των φύλλων πορείας σε ενδεχόμενη και απευκταία αρνητική εξέλιξη του ζητήματος.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος
_