Χωρίς θέρμανση κινδυνεύουν να μείνουν οι υπηρεσίες των Ιωαννίνων

Δημοσιεύουμε το έγγραφο τής Ένωσης Ιωαννίνων, σύμφωνα με το οποίο δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου οι αστυνομικές υπηρεσίες του νομού να προμηθευτούν με
πετρέλαιο θέρμανσης:
Σας κάνουμε γνωστό πως, ενώ ήδη βρισκόμαστε στο κατώφλι του φετινού χειμώνα και οι θερμοκρασίες οι οποίες επικρατούν στο Νομό ιδιαίτερα την νύχτα είναι  εξαιρετικά χαμηλές, οι Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων δεν έχουν προμηθευτεί ακόμη με την απαραίτητη ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης.
   Απ’ ότι πληροφορούμεθα, παρά του ότι από την 9/9/2017 εκδόθηκε η υπ. αρίθμ. 1742/17/1797279  που αφορά το ζήτημα αυτό, αιτία της καθυστέρησης είναι το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει η σχετική δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθώς από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου δεν  έχουν εκδοθεί ακόμη τα απαραίτητα επιτροπικά εντάλματα.
   Αποτέλεσμα της κωλυσιεργίας είναι να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί δαπάνη για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει την εκτέλεση υπηρεσίας των συναδέλφων μας, εγκυμονώντας παράλληλα κίνδυνο για την υγεία των κρατουμένων οι οποίοι κρατούνται στα αστυνομικά κρατητήρια των υπηρεσιών.
Βεβαίως, αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες Δ.Α και σε αιτήματα δαπανών που αφορούν άλλες Κ.Α.Ε.

   Κατόπιν αυτών και γνωρίζοντας εκ των προτέρων τις ενέργειες τις οποίες έχετε κάνει μέχρι στιγμής για την επίλυση αυτού του ζητήματος, ζητούμε την δική σας συνδρομή προκειμένου έγκαιρα να δοθεί λύση.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
_