Καταγγελία της Ένωσης Σερρών για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών

Διαβάστε την καταγγελία της Ένωσης Σερρών για την αναδιάρθρωση: Με ικανοποίηση και ανακούφιση πληροφορηθήκαμε το Σεπτέμβριο του 2016, δηλαδή ένα χρόνο πριν, τις εξαγγελίες
Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας για το σχέδιο  αναδιάρθρωσης-αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, σχέδιο το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση για να γίνουν προτάσεις από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας αλλά και από τις πρωτοβάθμια σωματεία μέσω της Π.Ο.ΑΣ.Υ.. Επιδίωξη αυτού του σχεδίου ήταν η δημιουργία ενός πιο ευέλικτου σχήματος και διάρθρωσης των υπηρεσιών σε σχέση με την εδαφική τους αρμοδιότητα, με απώτερο σκοπό, τον οποίο απόλυτα ενστερνιζόμαστε, την αποτελεσματικότερη αστυνόμευση, την πάταξη της εγκληματικότητας και την πληρέστερη εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.
     Αρχές Φεβρουαρίου 2017 με το Προεδρικό Διάταγμα 7/2017 καθορίστηκαν οι υπηρεσίες ανά Διεύθυνση Αστυνομίας και οι εδαφικές αρμοδιότητες αυτών και υπήρξε η διαβεβαίωση για την άμεση υλοποίηση του. Η διαβεβαίωση αυτή εδόθη και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης μας την 28-04-2017, στη συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα Δημοσίας Τάξης κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Δημήτριο και τον Επιτελάρχη Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ.
     Παραταύτα, ενώ η αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών έχει ολοκληρωθεί στο σύνολο σχεδόν των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Χώρας, στη Δ.Α. Σερρών βρίσκεται στο ίδιο σημείο: ΣΤΟ ΜΗΔΕΝ!!.      Ενώ παρήλθε άκαρπο το χρονικό διάστημα της άνοιξης και του καλοκαιριού όπου ο καιρός είναι σύμμαχος και ιδανικός για μεταφορά επίπλων, φακέλων αρχείου και άλλων ειδών  που θα μεταφερθούν στις νεοϊδρυθείσες Υπηρεσίες, έχουμε φτάσει στα τέλη Οκτωβρίου και δεν έχει γίνει καμία ενέργεια, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το τι μέλλει γενέσθαι με την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών στη Δ.Α. Σερρών. Εκ του γεγονότος ότι από την αναδιάρθρωση δεν θα προκύψει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού που σημαίνει ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν μεταφορικές εταιρείες και υπάλληλοι για τη μεταφορά των προαναφερθέντων ειδών στις νέες υπηρεσίες, θα χρειαστεί διπλάσιος χρόνος για τη μετακόμιση και την προετοιμασία των κτιριακών εγκαταστάσεων ώστε αυτά να καταστούν λειτουργικά σύμφωνα με τις ανάγκες των αστυνομικών υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, έχουν γίνει δύο συμβούλια μεταθέσεων, το Μάιο και τον Ιούλιο, έχουν αποφασισθεί και εγκριθεί οι μετακινήσεις-μεταθέσεις των συναδέλφων μας στις Υπηρεσίες που θα προκύψουν με την αναδιάρθρωση, οι συνάδελφοι αυτοί εξακολουθούν να υπηρετούν στις Υπηρεσίες από τις οποίες έπρεπε να έχουν μετατεθεί.
       Ευλόγως αναρωτιόμαστε, ενώ έχουν γίνει εγκαίρως και έχουν υποβληθεί εδώ και καιρό οι προτάσεις της Ένωσης μας αλλά και της Δ.Α. Σερρών σχετικά με τις νεοϊδρυθείσες υπηρεσίες, τα εξής: 1.) Για ποιό λόγο δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη η αναδιάρθρωση στη Δ.Α. Σερρών;, 2.) Τι είναι αυτό που λειτουργεί ως τροχοπέδη στην εξυγίανση, τη στελέχωση και λειτουργία των νέων υπηρεσιών; 3.) Θα περιμένουμε να έρθει ο χειμώνας για να αποφασιστεί η υλοποίηση του σχεδίου της αναδιοργάνωσης;
       Καλούμε Πολιτική και Φυσική Ηγεσία να αφουγκραστούν τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες μας και να αποφασίσουν για την υλοποίηση του σχεδίου της αναδιάρθρωσης.
      Καλούμε όλους τους Βουλευτές Σερρών να σταθούν στο πλευρό μας και να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τεθεί, επιτέλους, σε εφαρμογή το Π.Δ. 7/2017 με την λειτουργία των νέων Αστυνομικών Υπηρεσιών που θα έχει ως αποτέλεσμα την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη αστυνόμευση.
       Καλούμε την Π.Ο.ΑΣ.Υ. να συνδράμει και των προσπαθειών μας και να συμβάλλει για την άμεση υλοποίηση του σχεδίου της αναδιάρθρωσης στη Δ.Α. Σερρών.
         Είμαστε πλέον πεπεισμένοι ότι τελικά η υλοποίηση του απλού είναι τόσο δύσκολη!!!
      
                                

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                     ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
_