Ποιοι άνδρες κινδυνεύουν από την ολιγοσπερμία;


Όταν ο αριθμός των σπερματοζωαρίων είναι χαμηλός αυτό ονομάζεται ολιγοσπερμία.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της mayo clinic, ο αριθμός των σπερματοζωαρίων θεωρείται χαμηλότερος από το κανονικό αν έχετε λιγότερα από 15 εκατομμύρια σπερματοζωάρια ανά χιλιοστόλιτρο σπέρματος.

Αιτίες

Οι αιτίες που προκαλούν την ολιγοσπερμία είναι:
  1. Κιρσοκήλη: Αποτελεί την πιο κοινή και αναστρέψιμη αιτία της ανδρικής υπογονιμότητας.
  2. Μόλυνση: Ορισμένες λοιμώξεις μπορεί να επηρεάσουν την παραγωγή αλλά και τη δίοδο του σπέρματος.
  3. Φάρμακα: Η λήψη ορισμένων φαρμάκων μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα εκσπερμάτισης, όπως κάποια φάρμακα πίεσης του αίματος.
  4. Όγκοι: Καρκίνοι και μη κακοήθεις όγκοι μπορεί να επηρεάσουν τα αρσενικά αναπαραγωγικά όργανα άμεσα μέσω των αδένων που απελευθερώνουν ορμόνες και σχετίζονται με την αναπαραγωγή.
  5. Ορμονικές ανισορροπίες: Μεταβολές στον υποθάλαμο στην υπόφυση αλλά και στους όρχεις που παράγουν τις ορμόνες για τη δημιουργία του σπέρματος μπορεί να προκαλέσουν ολιγοσπερμία.
  6. Περιβαλλοντικά αίτια: Για την εμφάνιση της ολιγοσπερμίας ενοχοποιούνται και κάποιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως είναι η παρατεταμένη έκθεση σε μόλυβδο, βενζόλια, τολουόλιο, ξυλόλιο, ζιζανιοκτόνα, φυτοφάρμακα, οργανικούς διαλύτες, υλικά ζωγραφικής και μόλυβδο. Επίσης, η έκθεση σε ακτινοβολία μπορεί να μειώσει την παραγωγή σπέρματος, ενώ και οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν την παραγωγή και τη λειτουργία του σπέρματος.


Πηγή: healthreport.gr
_