Η Ένωση Ρεθύμνου για την κατάσταση των υπηρεσιακών οχημάτων

 Επιστολή στη φυσική και πολιτική ηγεσία της αστυνομίας απέστειλε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου για την κατάσταση των περιπολικώνΚύριε Υπουργέ,

Σας επισυνάπτουμε, το υπ΄αρίθμου από 18/09/2017 έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνης και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες λόγω της σοβαρότητος του θέματος. Η Ομοσπονδία μας, από κοινού με τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις μας έχει κατά κόρο αναδείξει το ζήτημα ιδίως αυτών που άπτονται της εργασιακής ασφάλειας των συναδέλφων μας. Παρά ταύτα, καίτοι παρήλθε μεγάλο χρονικό διάστημα από την θέσπιση του σχετικού π.δ. 45/2008 δεν υπήρξαν σημαντικές αποφάσεις αλλά και η προβλεπόμενη μέριμνα τόσο από την πολιτική όσο και από την φυσική ηγεσία.

Συμβάντα όπως αυτά που περιγράφονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο, προσβάλλουν βάναυσα το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας και εκθέτουν πλήρως την επιχειρησιακή ικανότητα του Σώματος προς την κοινωνία πλήττοντας σε μεγάλο βαθμό την έξωθεν καλή μαρτυρία αυτού.

Το δόγμα της Ομοσπονδίας «Ασφαλής αστυνομικός.... ασφαλής πολίτης» προβάλλει επιτακτικό όσο ποτέ άλλοτε και ζητούμε από την Ελληνική Πολιτεία να ενστερνιστεί τις απόψεις μας και να παύσει να εθελοτυφλεί πίσω από τις περικοπές και την εξυγίανση των δημοσιονομικών δαπανών.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

    O Πρόεδρος                     Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος


_ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ -->