Σύλλογος Αποστράτων: Αχρεωστήτως καταβληθέν εφάπαξ


Παραθέτουμε επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Αποστράτων Εθελοντών
Αξιότιμε κύριε Διευθυντά

θα θέλαμε να σας υποβάλλουμε την παρακάτω ερώτηση:

Οι Αξιωματικοί  οι οποίοι αποστρατεύτηκαν μετά την 1/8/2012  και έλαβαν το εφάπαξ τους πριν από τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, επέστρεψαν πίσω στον ΕΛΟΑΑ, το αχρεωστήτως τότε (2012)καταβληθέν ακέραιο εφάπαξ  σύμφωνα με τον  Ν.4151/2013 (ΦΕΚ 103 Α’/29-04-2013) άρθρο 3 παρ. 7β ,ο οποίος έχει αναδρομική ισχύ και  εάν ναι με πιο τρόπο;


Έχει αναζητήσει το ταμείο σας το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσόν ;Μήπως έχει  αιτηθεί το Ταμείο σας Γνωμοδότηση από το Ν.ΣΚ όπως κάνει με τους ΕΜΘ στους οποίους δεν αναγνωρίζει πραγματικό χρόνο στρατ.υπηρεσίας παρανόμως;


Αν το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό των κ.Αξιωματικών δεν εχει αναζητηθεί και καταλογισθεί ως ο νόμος προστάζει  γιατί αυτή η ολιγωρία;


Επειδή το γεγονός αυτό προκαλεί  δυσμενή σχόλια για το ταμείο σας,και δημιουργεί υπόνοιες για διακριτική μεταχείριση ανάλογα με την κατηγορία προέλευσης σας παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά

                                                Για το ΔΣ

                      Ο                                                                                  Ο

                Πρόεδρος                                                                Γεν.Γραμματέας


Παναγιώτου Δημήτριος                                                  Καραγιάννης Χαράλαμπος

       Ανθστης ε.α                                                                           Ανθστης ε.α


_