Αγωγή αξιωματικών του ΤΕΜΑ για υπηρεσιακές και μισθολογικές επανορθώσεις


Από αστυνομικούς αναγνώστες λάβαμε την ενημέρωση, καθώς και το σχετικό έγγραφο διεκδίκησης, για μαζικές αγωγές αξιωματικών του ΤΕΜΑ που αποφοίτησαν έχοντας
προηγηθεί η συμμετοχή τους στις εισαγωγικές εξετάσεις.

Διαβάστε τι πρέπει να κάνουν.
_