Από το... 1990 συζητείται η μετεγκατάσταση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου

Από το... 1990 συζητείται η μετεγκατάσταση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από το κέντρο της πόλης, αλλά ακόμα στις συζητήσεις είμαστε! Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα!

 

• Κάποτε, ο πρώην νομάρχης, κ. Γιάννης Παρασκευάς, μέχρι και οικόπεδο είχε βρει (κοντά στο νέο νοσοκομείο), αλλά κάπου “σκάλωσε” ως συνήθως, το θέμα!

 

• Τώρα το επαναφέρει στο τραπέζι  ο δήμαρχος Ρόδου κ. Φ. Χατζηδιάκος, που προτείνει να μεταφερθεί η Πυροσβεστική στο πρώην κτίριο της ΥΕΒ (στην οδό Καποδιστρίου), όπου βρίσκεται το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Υποθέτουμε ότι... η πρόταση θα μείνει στο επίπεδο της συζήτησης!

 

• Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι όλοι ανεξαιρέτως κατανοούν ότι θα πρέπει να απομακρυνθεί από το κέντρο η Πυροσβεστική Υπηρεσία,

 

 

Πηγή : .rodiaki.gr

 


_