Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το σχέδιο για δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το σχέδιο για δωρεάν πρόσβαση σε ασύρματο Διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με «γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο» και σε περισσότερες από 6.000 κοινότητες σε όλα τα κράτη μέλη, θα αξιοποιηθούν τα κονδύλια, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Η χρηματοδότηση για τη δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο θα αφορά δημόσιους χώρους, όπως υπαίθριοι χώροι, δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία κτλ.

Για να εγκριθεί η χρηματοδότηση, οι δημόσιοι φορείς θα πρέπει να καλύψουν για τουλάχιστον τρία έτη όλα τα λειτουργικά έξοδα, καθώς και να προσφέρουν δωρεάν εύκολη και ασφαλή σύνδεση στους χρήστες. Επίσης, τα κονδύλια θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν αποκλείονται οι εμπορικές διαφημίσεις.

Η πρόσβαση πρέπει να παρέχεται στη γλώσσα του κράτους μέλους και αν είναι δυνατόν και σε άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

«Η πρωτοβουλία WiFi4EU ήταν ένα ισχυρό πολιτικό όραμα που σύντομα θα γίνει πραγματικότητα σε ολόκληρη την ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ασύρματο διαδίκτυο, ανεξάρτητα από το πού ζουν ή πόσα χρήματα κερδίζουν. Αυτό θα βελτιώσει την «ευρωπαϊκή κοινωνία Gigabit» καθιστώντας την οικονομικά ανταγωνιστική», δήλωσε ο Carlos Zorrinho απ’ την ομάδα Σοσιαλιστών προερχόμενος απ’ την Πορτογαλία.


Πηγή: now24.gr
_