Μεταβίβαση μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς

 H Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την υπογραφή της σύμβαση μεταβίβασης από την Τράπεζα του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής της «Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις
Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία κατέχει το  master franchise  της   Avis   Rent   a   Car,   Budget   Rent   a   Car   και   Payless   για   όλη   την   Ελλάδα,   σε   εταιρία συμφερόντων   των   εταιρειών   «Olympia   Group   SA»   και   «Virtus   International   Partners  LP». 

 Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε όλες τις σχετικές κανονιστικές και λοιπές εγκρίσεις, καθώς επίσης και στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
_