"Οι Αγιορείτες ακύρωσαν το ταξίδι του στο Άγιο Όρος..." - "Δεῖξε λοιπὸν στὸν κόσμο καὶ περιτράνως ὅτι δὲν συμπορεύεσαι μὲ ἀντίχριστους..."Παραθέτουμε κείμενο ιερωμένου με χθεσινή ημερομηνία.

Μετά από αίτημα του Υφυπουργού εξωτερικών Γιάννη Αμανατίδη για επίσκεψη του
πρωθυπουργού στο Άγιον Όρος μαζί με τον Πατριάρχη - αύριοΤετάρτη 27/9 - συνεδρίασε η Ιερά Κοινότητα και αποφάσισε να στείλει επείγον γράμμα στον πρωθυπουργό ώστε να μη πραγματοποιήσει την επίσκεψη .
Έτσι ακυρώνεται η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Άγιον Όρος από τους Αγιορείτες και όχι λόγω βεβαρημένου όπως ακούγεται προγράμματος .
 

Ήδη με δημόσια επιστολή του Ηγούμενου της Ι.Μ Δοχειαρίου γέροντος Γρηγορίου καλούσε τους Αγιορείτες να ψηφίσουν κατά την επίσκεψη .
 

Συγκεκριμένα έγραφε τα εξής... " Ὄρος Ἅγιον , ὄρος πανώριο , βουνὸ ψηλὸ πάνω ἀπ᾽ ὅλα τὰ βουνά , σεβαστὴ καὶ Ἱερὰ Κοινότητα τῆς πολιτείας τοῦ Ἄθω , αὔριο Δευτέρα σοῦ δίδεται μιὰ ἀπὸ τὶς μοναδικὲς εὐκαιρίες στὴν χιλιόχρονη ἱστορία σου νὰ ὁμολογήσης ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι Θεός . Εἶσαι ἡ καρδιὰ τῆς Ὀρθοδοξίας . Δεῖξε λοιπὸν στὸν κόσμο καὶ περιτράνως κήρυξε ὅτι δὲν συμπορεύεσαι μὲ ἀντίχριστους καὶ μὲ ποδοπατητὲς τὴς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας . Τὸ Γένος τῶν Ἑλλήνων εἶναι ὀρθόδοξο καὶ κανεὶς δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ τοῦ ἀφαιρέση τὸν σταυρὸ ἀπὸ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς του " ._