Δείτε τι θα κερδίσετε αν κάθεστε 21 λεπτά λιγότερα κάθε μέρα!


Αν κάθεται κανείς 21 λεπτά λιγότερα την ημέρα, βελτιώνει ορισμένους δείκτες υγείας και συμβάλλει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας.

Αυτό αποδεικνύεται σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησαν ερευνητές από τη Φινλανδία και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες και πιο μακροχρόνιες έρευνες για να διαπιστώσουν αν η μείωση του χρόνου καθιστικής ζωής για ένα έτος οδηγεί σε οφέλη για την υγεία.

Η έρευνα έγινε σε 133 υγιείς υπαλλήλους γραφείου με μικρά παιδιά, από το University of Jyväskylä. Κατά μέσον όρο, οι συμμετέχοντες κάθονταν για 5,6 ώρες την ημέρα στην εργασία και για 3,8 ώρες στον ελεύθερο χρόνο τους.

Οι ερευνητές χώρισαν τους συμμετέχοντες σε 2 ομάδες. Μια ομάδα συζήτησε τρόπους μείωσης της καθιστικής ζωής στην εργασία και στον ελεύθερο χρόνο και έθεσε στόχους για να το πετύχει, όπως να διακόπτει τη για μακρύ διάστημα καθιστική ζωή και να αυξάνει το χρόνο που διαθέτει σε οικογενειακές δραστηριότητες.


Η διάρκεια της καθιστικής ζωής στον ελεύθερο χρόνο μειώθηκε κατά 21 λεπτά την ημέρα σε αυτή την ομάδα, ενώ η ελαφριά δραστηριότητα και τα διαλείμματα στον καθιστικό χρόνο αυξήθηκαν.

Στο τέλος ενός έτους, τα επίπεδα γλυκόζης νηστείας μειώθηκαν ελαφρώς και βελτιώθηκε ένας βιοδείκτης που συνδέεται με καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αυτή η ομάδα επίσης διατήρησε τη μυϊκή μάζα, ενώ η μυϊκή μάζα μειώθηκε κατά 5% στην άλλη ομάδα.


Πηγή: iatronet.gr
_