ΕΦΑΠΑΞ χωρίς την οριστική πράξη συνταξιοδότησης

Δημοσιεύουμε μήνυμα που λάβαμε από αναγνώστη του bloko.gr: Είναι σε εξέλιξη νομοθετική ρύθμιση για την χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος χωρίς να απαιτείται η οριστική πράξη
συνταξιοδότησης, καθώς πλέον για όσους αποστρατεύονται μετά την 1/1/2017 χορηγείται προσωρινή σύνταξη για άγνωστο χρονικό διάστημα. Αυτή δε, θα χορηγηθεί για όσους αποστρατευτήκαμε τον Ιανουάριο ή τέλος Αυγούστου ή στη χειρότερη περίπτωση τέλος Σεπτεμβρίου. Σημειωτέο ότι για όσους έχουν συμπληρώσει 35ετία λαμβάνουν το εφάπαξ χωρίς άλλες προϋποθέσεις.Αυτά προς ενημέρωσή σου αγαπητό bloko με την παράκληση όλων των ενδιαφερομένων πιστεύω για την παρακολούθηση εκ μέρους σου της παραπάνω διαδικασίας και την ένα συνεχεία δικιά μας ενημέρωση. Ευχαριστώ. Το ίδιο θέμα θα απασχολήσει και τους μελλοντικούς απόστρατους 2018 2019 κλπ.
_