Κρίσεις: Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωµατικών Όπλων και Σωµάτων Στρατού - Τα ονόματα

Με πρόταση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αποφασίστηκαν οι προαγωγές σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.3883/2010 σε Συνταγµατάρχες κατ’ εκλογή, των παρακάτω Αντισυνταγµατάρχων Όπλων και Σωµάτων. Η προαγωγή τους θεωρείται λογιζόμενη από 21-07-2017, ηµεροµηνία συµπληρώσεως του απαιτουµένου χρόνου παραµονής στο βαθµό.

Δείτε ολόκληρο το έγγραφο ΕΔΩ
_