Απαλλαγή μετά από 24ωρη υπηρεσία: Τι ζητά η ΠΟΕΣ

Τα προβλήματα με τις απαλλαγές στρατιωτικών που εκτελούν 24ωρη υπηρεσία το τριήμερο από 


Παρασκευή μέχρι Κυριακή,συνεχίζονται με το ΓΕΣ να έχει τα περισσότερα “φάουλ”. Η ΠΟΕΣ θέτει το ζήτημα,ζητώντας να απαλάσσονται οι μη μονιμοποιηθέντες ΕΠΟΠ και η ΟΒΑ.
Το έγγραφο που έστειλε στον ΑΝΥΕΘΑ και στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων:
Αξιότιμε κε Υπουργέ.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 της σχετικής απόφασης, οι στρατιωτικοί που εκτελούν 24ωρη υπηρεσία διανυκτερεύσεως τις καθημερινές δικαιούνται απαλλαγής την επόμενη εργάσιμη ημέρα και αυτοί που εκτελούν την ως άνω υπηρεσία Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και τις επίσημες αργίες δικαιούνται απαλλαγής οποιαδήποτε ημέρα εντός της επόμενης εβδομάδας.
Ως στρατιωτικοί, κατά την έννοια του άρθρου 1 της ίδιας ως άνω απόφασης νοούνται οι εν ενεργεία Αξιωματικοί (μόνιμοι, μόνιμοι εξ εφέδρων, έφεδροι εξ εφέδρων και κατ’ απονομή), οι εν ενεργεία Ανθυπασπιστές και οι εν ενεργεία Υπαξιωματικοί (μόνιμοι, μονιμοποιηθέντες εθελοντές ή έφεδροι Υπαξιωματικοί και μονιμοποιηθέντες Επαγγελματίες Οπλίτες.
Κατ΄ επανάληψη στο παρελθόν ζητήσαμε την τροποποίηση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης σε βασικά σημεία της, όπως, μεταξύ των άλλων, η συμπερίληψη στο προσωπικό που δικαιούται της απαλλαγής μετά από 24ωρες Υπηρεσίες και των μη μονιμοποιηθέντων ΕΠ.ΟΠ., πλην όμως μέχρι και σήμερα τούτο δεν έχει αλλάξει.
Δυστυχώς η πραγματικότητα ξεπέρασε τα κείμενα και σωρεία δημοσιευμάτων αναφέρουν ότι δε λαμβάνουν απαλλαγή μετά από 24ωρη Υπηρεσία τα στελέχη που υπηρετούν πλέον στις Ένοπλες Δυνάμεις με το θεσμό του Οπλίτη Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α.).
Επειδή η μέχρι τώρα εμπειρία μας μάς δείχνει ότι τα Γενικά Επιτελεία δεν εφαρμόζουν κατ΄ αναλογία κάτι θετικό σε όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν αναφέρεται ρητά στα κείμενα και εξαιτίας του γεγονότος ότι ο θεσμός του Οπλίτη Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α.) είναι μεταγενέστερος της σχετικής απόφασης, προτείνουμε την τροποποίησή της, άμεσα, τουλάχιστον ως προς αυτό το σημείο της, ως εξής:
«Στην περίπτωση γ του άρθρου 1 της υπ΄ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343 απόφασης ΥΕΘΑ, (Β΄ 1139) προστίθεται υποπερίπτωση (4) ως εξής: 4) Οι μη μονιμοποιηθέντες Επαγγελματίες Οπλίτες και οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης».
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
militaire.gr
_