Το ΚΚΕ στο πλευρό συμβασιούχων-πενταετών πυροσβεστών

Δήλωση συμπαράστασης στους πενταετείς και συμβασιούχους πυροσβέστες έκανε ο βουλευτής του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσώτης: «Το ΚΚΕ συμπαραστέκεται και σε αυτήν την κινητοποίηση των
πενταετών της Πυροσβεστικής, αναδεικνύοντας για μια ακόμα φορά τα μεγάλα προβλήματα που έχουν αυτοί, αλλά και όλο το Πυροσβεστικό Σώμα. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση έχει μεγάλες ευθύνες για την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στην Πυροσβεστική και για τα μεγάλα προβλήματα που αυτή αντιμετωπίζει και από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής και από άποψη προσωπικού. Θεωρούμε ότι η τροπολογία που καταθέσαμε στην Βουλή για την ομογενοποίηση του προσωπικού, για τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων, είναι αυτή που αντιμετωπίζει το πρόβλημα του προσωπικού. Και βεβαίως θα πρέπει να προχωρήσει η κυβέρνηση στη χρηματοδότηση της Πυροσβεστικής για να αντιμετωπίσει τις μεγάλες ελλείψεις που έχει σε αυτοκίνητα, σε φόρμες, σε μάσκες και σε ό,τι άλλο είναι απαραίτητο για την ασφάλεια των πυροσβεστών, στο δύσκολο έργο που έχουν να αντιμετωπίσουν. Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει τις ευθύνες της. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν τίποτα άλλο παρά τον αγώνα για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τη ζωή τους».
_