Επίσης αναφέρθηκαν γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρετούντες  στο Τμήμα σε σχέση με τις εργασιακές συνθήκες, την υγιεινή, την ασφάλεια και την λειψανδρία, τα οποία και θα μεταφέρουμε αρμοδίως στον κ. Ταξίαρχο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.
       Ενδεικτικά μας αναφέρθηκε ότι από την επίθεση καταστράφηκαν ολοσχερώς μοτοσικλέτες συναδέλφων και πολιτών που ήταν σταθμευμένες έξω από το Τμήμα.
        Η Ένωσή μας δηλώνει την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη προς τους συναδέλφους του Α.Τ. Ζωγράφου.

                                                           Για το Δ.Σ.
                     - Ο -                                                                                   - Ο -
                  Πρόεδρος                                                                   Γεν. Γραμματέας                                  
       ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος                                                            ΡΗΓΑΣ Νικόλαος