Χρ. Συνδρεβελης : Οι Αστυνομικοί είναι δίπλα στον πολίτη και επιδίωξη τους να τον υπηρετούν

Συνέντευξη του Χρήστου Συνδρεβέλη στο Star:
_