Ημερίδα διαπραγματευτών Αστυνομίας στην Κομοτηνή

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες (30-6-2017) εκπαιδευτική ημερίδα διαπραγματευτών της

 Ελληνικής Αστυνομίας στην Κομοτηνή, έδρα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής ημερίδας παρακολούθησαν συνολικά επτά (7)  διαπραγματευτές, οι οποίοι φέρουν το βαθμό του Αστυνόμου Β΄ μέχρι και του Αστυνομικού Υποδιευθυντή και υπηρετούν σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας. 
Στην ημερίδα συμμετείχε και ο ψυχίατρος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ τον συντονιστικό ρόλο είχαν δύο Αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας Βορείου Ελλάδος και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. 
Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η επικαιροποίηση των γνώσεων των διαπραγματευτών της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα αντιμετώπισης περιστατικών ιδιαίτερου χειρισμού, καθώς και η ανάλυση διαχείρισης περιστατικών στο πλαίσιο της αστυνομικής δράσης, με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ανάλογων υποθέσεων.
Ολοκληρώθηκε εκπαίδευση σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Την εκπαίδευση παρακολούθησαν ενενήντα έξι (96) Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας δέκα ημερών σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 19 έως 30 Ιουνίου 2017 στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, στις Αχαρνές Αττικής.
Το σεμινάριο παρακολούθησαν ενενήντα έξι (96) Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, από Υπηρεσίες όλης της χώρας και είχε ως στόχο να παράσχει στα στελέχη του Σώματος την απαραίτητη γνώση και κατάρτιση, για την καλύτερη αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ζητημάτων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Στο δεκαήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνέβαλαν καθοριστικά καταξιωμένοι καθηγητές, ενώ τα γνωστικά αντικείμενα που αναπτύχθηκαν στην εν λόγω εκπαίδευση αφορούσαν, μεταξύ άλλων, στο Εμπορικό, Αστικό, Διεθνές και Ποινικό Δίκαιο, στην ελληνική νομοθεσία αναφορικά με τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, θέματα Οικονομικών, Πληροφορικής, καθώς και αστυνομικής πρακτικής.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας και κατά 25% από εθνικούς πόρους.
xanhtitimes.gr

_