"Από ποιον ανίκανο ή διεφθαρμένο αξιωματικό η διοίκηση θέλει να προστατεύσει την αστυνομική διεύθυνση;"

Από αναγνώστη μας λάβαμε την ακόλουθη καταγγελία στα μηνύματα του bloko.gr στο facebook.

•    Γιώργο Καλησπέρα.
•    ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΑΝΙΚΑΝΟ Ή ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟ, η
Διοίκηση θέλει να προστατεύσει την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, και ΕΠΙΜΕΝΕΙ, από τον  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2017 να ΜΗΝ καλύπτει, την εκ του Π.Δ 161/1988 <<Αρμοδιότητες Α.Δ. και Υποδ/ντων Δ/νσεων>> προβλεπόμενη θέση του Υποδιευθυντή της  Διευθύνσεως Αργολίδας;

Υπ΄ όψιν  ότι το  Άρθρο  12   του Π.Δ 75 /2016 ορίζει ότι:
•    2. Οι τακτικές μεταθέσεις σε Υπηρεσίες που εδρεύουν στην ίδια περιοχή μετάθεσης γίνονται με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια, είτε ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, είτε με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας.                   
 Αίτηση για μετάθεση σε οποιαδήποτε Υπηρεσία άλλης περιοχής μετάθεσης λογίζεται ότι αφορά όλες τις Υπηρεσίες της περιοχής αυτής. Το αίτημα για συγκεκριμένη Υπηρεσία συνεκτιμάται από το αρμόδιο όργανο μαζί με τα λοιπά υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια.

Ειδικά για την μετάθεση σε Υπηρεσία του αυτού τόπου λαμβάνονται υπόψη μόνο τα υπηρεσιακά κριτήρια.
Τί συμβαίνει λοιπόν και η μόνη διεύθυνση Αστυνομίας ανά την Επικράτεια,  δεν έχει καλύψει αυτή την θέση του Υποδιευθυντή (αναπληρωτή Διευθυντή), με δεδομένο μάλιστα ότι πριν ένα έτος, την θέση αυτή δεν κάλυπτε ένας Αξιωματικός, αλλά είχε φθάσει το υπερβολικό, η θέση αυτή να καλύπτετε από τέσσερεις Ανώτερους Αξιωματικούς.

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΑΝΑΖΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.


_