Γιατί οι διαταγές προσωρινής μετακίνησης εκδίδονται κατά το δοκούν; Δεν υπάρχουν επιθυμούντες;

Δημοσιεύουμε κείμενο αστυνομικού: Σε περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση εκδόθηκε διαταγή για προσωρινή μετακίνηση σε όμορο Αστυνομικό τμήμα εκ περιτροπής ανά μήνα για κάθε συνάδελφο η
οποία εκδόθηκε αποκλειστικά προς ένα συγκεκριμένο τμήμα και όχι προς όλα τα τμήματα και χωρίς προηγουμένως να ερωτηθούν τυχόν επιθυμούντες συνάδελφοι ανά τον νομό, βαθμοφόροι, ανακριτικοί ή μη ανακριτικοί αστυνομικοί. Τι ακριβώς αποσκοπεί μια τέτοια διαταγή και τι ανάγκες χρειάζεται να καλυφθούν ώστε να ζητούνται συνάδελφοι από ένα και μόνο Αστυνομικό Τμήμα, ακόμα και αν είναι βαθμοφόροι; Ελπίζουμε να εκδοθεί εκ νέου η εν λόγω  διαταγή προς όλες τις υπηρεσίες, έτσι ώστε να δοθεί δυνατότητα και σε αστυνομικούς που επιθυμούν να μετακινηθούν στο Αστυνομικό τμήμα που έχει ανάγκες.

ΠΑΝΤΙΚΙΔΗΣ Σοφοκλής
Ανθυπαστυνόμος
Εκπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ.
_