«Απροστάτευτος από την Πολιτεία ο αστυνομικός, ανοχύρωτη στο έγκλημα η Ελλάδα»

«Ο θεσμικός ρόλος της Αστυνομίας πρέπει να γίνει από όλους σεβαστός, κυρίως από τους εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων της Πολιτείας.
Του 'Αγγελου Τσιγκρή

Αντί να προσπαθούμε να εξηγήσουμε ή να καταλάβουμε την αυτονόητη σημασία και το ρόλο της Αστυνομίας στη λειτουργία του πολιτεύματος, θα πρέπει να συνεννοηθούμε στο πως θα οργανώσουμε καλύτερα και αποτελεσματικότερα το θεσμό της δημόσιας τάξης.

Και αυτό γιατί η επιχειρησιακή ετοιμότητα της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) φθίνει καθημερινά:
• Τα περιπολικά δεν έχουν βενζίνη και ελαστικά.
• Οι υπηρεσίες υπολειτουργούν.
  • Οι ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα είναι πλέον ασφυκτικές.
Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης εγκληματικότητας είναι απαραίτητα τα ακόλουθα:
• Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου και της λειτουργίας της ΕΛ.ΑΣ. ως κατεξοχήν φορέα παροχής ασφάλειας στους πολίτες.
• Η μεταρρύθμιση στην οργάνωση, στη δομή και τη λειτουργία της ΕΛ.ΑΣ.
• Η αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας των πολιτών με τους θεσμικούς φορείς ελέγχου του εγκλήματος.
• Η πανελλαδική "απογραφή" των πραγματικών διαστάσεων της εγκληματικότητας.
  • Η επανίδρυση της Δημοτικής Αστυνομίας.
Προκειμένου να μπορέσει η ΕΛ.ΑΣ. να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών (βλ. Άγγελος Τσιγκρής: "Αντεγκληματική Πολιτική για την Ελλάδα του 21ου Αιώνα", Εκδόσεις Ινστιτούτου Δημοκρατίας "Κωνσταντίνος Καραμανλής", 2003), πρέπει σε πρώτο στάδιο να γίνουν τα ακόλουθα:
1. Η προσαρμογή των διεθνών προτύπων και τάσεων της αντεγκληματικής πολιτικής στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής περίπτωσης.
2. Η αλλαγή της νομοθεσίας αναφορικά με τη χρήση των όπλων από τους αστυνομικούς.
3. Η δημιουργία ειδικών ομάδων δίωξης με εξειδίκευση σε ιδιαίτερα εγκλήματα.
4. Η εντατικοποίηση και ενίσχυση των πεζών και εποχούμενων αστυνομικών περιπολιών.
5. Η πάταξη της διαφθοράς στους κόλπους της ΕΛ.ΑΣ.
6. Η ενίσχυση των μηχανισμών αυτοκάθαρσης των διωκτικών αρχών.
7. Η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού.
8. Η ορθολογική κατανομή του έμψυχου δυναμικού της ΕΛ.ΑΣ. στην Επικράτεια, με βάση τις ανάγκες της κάθε περιφέρειας για αστυνόμευση.
9. Η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής.
10. Η εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες και στις σύγχρονες κατευθύνσεις της αντεγκληματικής πολιτικής.
11. Η συνεργασία των επιμέρους υπηρεσιών δίωξης της εγκληματικότητας (Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Οικονομική Αστυνομία, Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, Τελωνεία).
12. Η δημιουργία κοινού θαλάμου επιχειρήσεων που θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση.
13. Η ίδρυση συντονιστικού οργάνου διαχείρισης κρίσεων.
14. Η διασφάλιση του ύψους των αποδοχών του προσωπικού.

Υπάρχουν λύσεις για τη θεσμική θωράκιση της Ελληνικής Αστυνομίας, αρκεί να διαθέτουμε τη γνώση και την απαιτούμενη πολιτική βούληση να τις εφαρμόσουμε...»._

____________________


«Απροστάτευτος από την Πολιτεία ο αστυνομικός, ανοχύρωτη στο έγκλημα η Ελλάδα…»
Ο Άγγελος Τσιγκρής έχει διατελέσει εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνεργασίας για την Εσωτερική Ασφάλεια στην Ευρώπη (COSI) του Συμβουλίου της ΕΕ και στη Μόνιμη Αντιπροσωπία του ΟΗΕ για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη
_