Ε.Α.Κ.Π: "Κύριε Υπουργέ, τι θα γίνει με τις προκαταβολές των εκτός έδρας;"

Επιστολή της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών προς την ηγεσία για το ζέον θέμα των προκαταβολών οδοιπορικών.

Θέμα: « Χορήγηση προκαταβολής εκτός έδρας οδοιπορικών εξόδων σε συναδέλφους μας»
Κύριε Υπουργέ,

Από τις 2 Οκτωβρίου 2015 σας έχουμε ενημερώσει για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αρκετοί συνάδελφοι από διάφορες περιοχές της χώρας, οι οποίοι καλούνται να συμμετάσχουν σε εκπαιδεύσεις που διοργανώνονται από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, κυρίως στην Αθήνα.

Τα οικονομικά προβλήματα των συναδέλφων μας, απορρέουν από το γεγονός ότι αδυνατούν να διαθέσουν τα χρηματικά ποσά που ανέρχονται σε εκατοντάδες ευρώ και απαιτούνται για τη μετακίνηση, την πολυήμερη διαμονή (συμπεριλαμβάνεται η διατροφή) και τη διανυκτέρευση τους κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων.

Με την παρέμβασή μας ζητήσαμε σε τέτοιες περιπτώσεις να προκαταβάλλονται τα δικαιούμενα οδοιπορικά έξοδα, ώστε να μπορούν οι πυροσβέστες να καλύψουν τα έξοδά τους και να μην επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο με ευθύνη της υπηρεσίας.

Στις 9-6-2017 εκδίδεται η υπ. αριθμ. 38248 Φ. 401.26 Απόφαση Αρχηγείου Π.Σ. για τη συμμετοχή πυροσβεστικών υπαλλήλων από διάφορες περιοχές της χώρας, σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη πυρασφάλεια αεροδρομίων από 12 έως 23 Ιουνίου 2017 στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Για τη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη εκπαίδευση, οι υπάλληλοι ενημερώθηκαν μόλις 4 ημέρες πριν την έναρξή της.
Συνάδελφός μας ζήτησε με σχετική αναφορά προκαταβολή από την δαπάνη που αναλογεί για  τα οδοιπορικά του έξοδα, για τη μετακίνηση και διαμονή του στην Αθήνα. Όμως η Διοίκηση του έδωσε προφορικά αρνητική απάντηση και παρ΄ ότι ο υπάλληλος έχει ήδη μεταβεί στις εγκαταστάσεις της Π.Υ. του Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος  δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα η χορήγηση της προκαταβολής.

Κύριε Υπουργέ
Όπως όλοι οι εργαζόμενοι και ο λαός της χώρας, έτσι και οι πυροσβέστες, επωμίζονται τις συνέπειες των πολιτικών που μειώνουν συνεχώς τα εισοδήματά τους.
Δεν είναι δυνατόν να επιβαρύνονται και με νέα οικονομικά βάρη, εξαιτίας της υπηρεσίας τους. Έχει υποχρέωση η υπηρεσία να προκαταβάλλει τα οδοιπορικά έξοδα, προκειμένου να μην αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα οι συνάδελφοι που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές ή άλλες υπηρεσιακές διαδικασίες.

Ζητάμε να προκαταβάλλεται το σύνολο των εξόδων σε ανάλογες περιπτώσεις. Όπως και να ενημερώνονται έγκαιρα οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές και άλλες υπηρεσιακές δραστηριότητες, που πραγματοποιούνται μακριά από τον τόπο διαμονής τους.   
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Βλάχος Δημήτρης


_