Ανάσταση εν πλω για τα πληρώματα των σκαφών του Λ.Σ για να φτάσει παντού το 'Αγιο Φως

Τα πληρώματα των σκαφών του Λιμενικού Σώματος το βράδυ της Ανάστασης αναλαμβάνουν έναν ακόμα ρόλο. Να μεταφέρουν το 'Αγιο Φως σε όλα τα νησιά.

Η ιστοσελίδα SamosToday.gr  ακολούθησε το βράδυ της Ανάστασης την αποστολή του ΠΛΣ 171 της Σάμου που μετέφερε στο Αγιο Φως στην Ικαρία και τους Φούρνους.

Δείτε τις φωτογραφίες:

πηγή φωτογραφιών samostoday.gr 
_