Πυροσβέστες: Ομάδα Υψηλού Κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου

Δημοσιεύουμε μήνυμα πυροσβέστη-αναγνώστη του bloko.gr: Υψηλού βαθμού κινδύνου για εμφάνιση καρκίνου το επάγγελμα του πυροσβέστη. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση
Πυροσβεστών, από το 63% των πυροσβεστών θα εμφανίσουν καρκίνο κάποια στιγμή.

Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα είμαστε πολύ πίσω....