Ενίσχυση Δ.Α. Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης

Εστάλη διαταγή για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης με έξοδα Δημοσίου. Αφορά στο χρονικό διάστημα από 14/2 έως 13/4.
  Όσοι επιθυμούν μπορούν να υποβάλουν προς τούτο αίτηση στην Γραμματεία της υπηρεσίας τους έως την 09.00 ώρα της 11/2/2017. Η ΔΑ Ημαθίας θα ενισχύσει την ΔΑ Αλεξανδρούπολης με δύο (2) άτομα.

πηγή:  eaynh.gr