Ανακοίνωση του Προστασίας του Πολίτη για Πυροσβέστες Πενταετούς Θητείας

Νομοθετική διάταξη για τους Πενταετείς Πυροσβέστες καταθέτει άμεσα το υπουργείο. Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση: Συνεχίζουμε τη διαδικασία ένταξης των Πυροσβεστών Πενταετούς Θητείας
στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.
Για τη διασφάλιση της εργασίας που θα παρέχουν μέχρι τη μονιμοποίηση θα κατατεθεί νομοθετική διάταξη στη Βουλή μέσα στην επόμενη εβδομάδα, με τη σύμφωνη γνώμη των Υπουργείων Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.