Οδηγίες του ΕΚΑ Θεσσαλονίκης για το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων

Το Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών (ΕΚΑ) Θεσσαλονίκης  παρέχει νέα και πλήρη ενημέρωση για όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για το χειρισμό, όσον αφορά την ασφάλιση όσων
είναι καταταγέντες μετά το 1993 και ανήκουν στην πρώην Ελληνική Χωροφυλακή στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ).

Διαβάστε την ανακοίνωση του ΕΚΑ:

Το θεμα όντως απασχολεί πολλούς συναδέλφους μας, οι οποίοι μας θέτουν πολλά ερωτήματα και απορίες σχετικά με την ασφάλισης στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) και τη δυνατότητα αποχώρησης από αυτό. Ετσι, σας παρέχουμε νέα ενημέρωση για όλες τις ενέργειες που μπορείτε να κάνετε:
- Όσοι ανήκουν στην πρώην Ε.Χ. και η κατάταξή τους πραγματοποιήθηκε μετά την 1/1/1993, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 14 του Ν. 2676/99, τους δόθηκε προαιρετικά η δυνατότητα ασφάλισης στο Ταμείο αυτό, αλλά η αίτηση ένταξής τους δεν ανακαλείται.
- Το Ταμείο αυτό χορηγεί εφάπαξ βοηθήμα και οι κρατήσεις του για όσους ασφαλίστηκαν μετά το 1993, είναι 4% επί των μεικτών αποδοχών τους.
- Συνεπώς, όσοι λοιπόν είστε ασφαλισμένοι στην πρώην Ε.Χ. (όχι στην πρώην Α.Π.) και η κατάταξή σας είναι μετά το 1993, θα μπορείτε και εφόσον δεν θυμάστε εάν έχετε ρητά υπογράψει για την ένταξη και ασφάλισή σας στο Ταμείο αυτό, να κάνετε τις εξής ενέργειες:
α) Αρχικά την πρώτη αίτηση, υπόδειγμα 1 της οποίας σας κοινοποιούμε, προς το ΑΕΑ ιεραρχικά, ώστε να ενημερωθείτε εάν υπάρχει έγγραφη αίτηση ένταξής σας στο ΤΠΔΥ.
β) Το ζήτημα πλέον, εάν δεν έχετε υπογράψει, είναι καθαρά προσωπικό-ιδιωτικό και χρήζει βέβαια προσεκτικής και επισταμένης μελέτης, στην οποία θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τις προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες και δεδομένα σας.
γ) Εάν αποφασίσετε να υποβάλλετε αίτημα διαγραφής σας προς το ΤΠΔΥ και επιστροφής μέρους των χρημάτων που σας έχουν παρακρατηθεί, χρειάζεται πλέον, εκτός της γραπτής σας αίτησης σας, η προσκόμιση κάποιων σχετικών υπηρεσιακών εγγράφων, τα οποία με την πρόσφατη διαταγή του ΑΕΑ (την οποια σας επισυνάπτουμε) θα τα ζητήσετε από τις Υπηρεσίες σας και όχι από το ΑΕΑ, που είναι τα εξης:
1) Βεβαίωση έναρξης αίτησης ασφάλισης στο ΤΠΔΥ.
2) Βεβαίωση αποδοχών κρατήσεων τελευταίου μήνα ενεργού Υπηρεσίας (στην οποία θα αναγράφεται ότι είστε ασφαλισμένοι στην πρώην Ε.Χ.).
3) Βεβαίωση για το εάν έχει υποβληθεί ή όχι ενυπογράφως αίτημα υπαγωγής-ασφάλισης στο ΤΠΔΥ (αυτό θα το ζητήσετε με την αίτησή σας προς ΑΕΑ με το Υπόδειγμα 1 που σας επισυνάπτουμε).
4) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών Ασφαλισμένου (φύλλο μητρώου).
5) Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι έχετε ασφαλιστεί μετά από επιμερισμό στα Ταμεία της πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής - ΤΕΑΠΑΣΑ/Τ.Π.ΑΣ (πρώην ΤΑ.ΑΣ.).
δ) Έτσι, όλα τα ανωτέρω πέντε (5) υπηρεσιακά έγγραφα, εκ των οποίων βέβαια την έγγραφη απάντηση του ΑΕΑ, δηλαδή και το υπ. αριθ. 3 έγγραφο ότι δεν υπάρχει η γραπτή υπογεγραμμένη αίτησή σας, τα υποβάλλετε με τη δεύτερη αίτηση διαγραφής σας από το ΤΠΔΥ, με το Υπόδειγμα 2 της οποίας σας κοινοποιούμε, προς το ΤΠΔΥ για τις περαιτέρω νόμιμες και υποχρεωτικές ενέργειες του Ταμείου.
- Όλες οι αιτήσεις σας να είναι θεωρημένες με το γνήσιο της υπογραφής.
- Υπενθυμίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση ισχύει ο ν. 2690/99 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε, καθόσον το Ταμείο αυτό λειτουργεί ως ΝΠΔΔ, δηλαδή με τους όρους Δημόσιας Υπηρεσίας.
Ως Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών (ΕΚΑ) Θεσσαλονίκης θα είμαστε στη διάθεσή σας σε οτιδήποτε χρειαστείτε και περιμένουμε τις ερωτήσεις και απορίες σας.
(Επιμέλεια ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ -
Ειδικός Γραμματέας ΠΟΑΣΥ).
Θεσσαλονίκη 8 Ιανουαρίου 2017
Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών (ΕΚΑ) Θεσσαλονίκης