Κάμερα κατέγραψε για πρώτη φορά σπάνιο θαλάσσιο δράκο

Ερευνητές κατάφεραν να κινηματογραφήσουν για πρώτη φορά το ρουμπινί θαλάσσιο δράκο (Phyllopteryx dewysea) σε βάθος 55 μέτρων, στο
αρχιπέλαγος Rechercher της δυτικής Αυστραλίας.