Βρήκαν αρχαία ... και τα παρέδωσαν !

Μεγάλο αριθμό αρχαίων αντικειμένων παρέδωσαν στις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες Κρητικοί! Συνολικά, σε δυο μόνο περιπτώσεις, παραδόθηκαν στις αρχαιολογίες 508 αρχαία
αντικείμενα!
Σε μία περίπτωση οι Ιωσήφ Μαμαλάκης και Χρήστος Τριποδιανός, από τον Καλόγηρο Αμαρίου, παρέδωσαν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου 444 αρχαία αντικείμενα τα οποία είχαν βρει οι ίδιοι στην περιοχή!
Σε μια άλλη περίπτωση, ο Δημήτρης Ανδρεάδης, από τη Χερσόνησο, παρέδωσε στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων 64 αντικείμενα που βρήκε στη θάλασσα. 
Μάλιστα αυτά τα αντικείμενα εξετάζονται τώρα από επιτροπή αρχαιολόγων που συγκρότησε στις 29 Δεκεμβρίου η υπουργός Πολιτισμού, Λυδία Κονιόρδου, και μέχρι τέλος Φεβρουαρίου θα πρέπει να παραδοθεί το πόρισμα της επιτροπής για το χρόνο και την αξία των αρχαίων αντικειμένων. 

Πηγή

εφημερίδα Πατρίς