Το Top 10 των τεχνολογιών που μπορούν να δώσουν ώθηση στην οικονομία των χωρών, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ


Για πρώτη φορά από το 1981 εμφάνισαν πτώση οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), που πραγματοποιούνται από ερευνητικά κέντρα του δημόσιου τομέα και από πανεπιστήμια. 

Αυτό επισημαίνει η νέα έκθεση του ΟΟΣΑ «Προοπτικές για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία 2016» (OECD Science, Technology and Innovation 2016).

Το γεγονός αυτό, όπως αναφέρεται στην έκθεση, δημιουργεί ανησυχίες για την πορεία των καινοτομιών, σε μια εποχή όπου πολλές παγκόσμιες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η άνοια και η γήρανση του πληθυσμού απαιτούν νέες λύσεις.

Η έκθεση προειδοποιεί ότι το ευρύτερο κύμα κατά της παγκοσμιοποίησης και της μετανάστευσης μπορεί να έχει στο μέλλον ακόμη πιο αρνητικό αντίκτυπο στην καινοτομία, καθώς η τελευταία ανθεί μέσα σε ένα περιβάλλον ανοικτών συνόρων και ανταλλαγών επιστημόνων και νέων ιδεών.

Οι κρατικές δαπάνες για Ε&Α (R&D) υποχωρούν σε πολλές χώρες, καθώς αυτές δίνουν προτεραιότητα σε άλλες πολιτικές, όπως οι συντάξεις και η υγεία, που απορροφούν ολοένα περισσότερους πόρους. Αν και χώρες όπως η Γερμανία, η Ιαπωνία και η Ν. Κορέα συνεχίζουν να επενδύουν περισσότερα κονδύλια για έρευνα και καινοτομία, άλλες (ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία, Ισπανία κ.α.) εμφανίζουν μείωση των σχετικών πόρων.

Επιπλέον, η έκθεση καταγράφει την τάση των κυβερνήσεων να προτιμούν πλέον όχι τις άμεσες επιδοτήσεις αλλά τα φορολογικά κίνητρα για τις εταιρείες που κάνουν επενδύσεις Ε&Α, μόνες τους ή σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Αυτό τείνει να μειώσει τα κεφάλαια για βασική έρευνα και να προσανατολίσει τις επενδύσεις εκεί μόνο όπου υπάρχει προοπτική ανάπτυξης κερδοφόρων προϊόντων.

Το Top 10 των μελλοντικών τεχνολογιών

Ο ΟΟΣΑ ξεχωρίζει δέκα αναδυόμενες τεχνολογίες που έχουν το δυναμικό να μεταμορφώσουν τις οικονομίες και τις κοινωνίες τα επόμενα δέκα έως 15 χρόνια και στις οποίες οι χώρες θα πρέπει να δώσουν έμφαση. Αυτές είναι οι εξής (χωρίς ιεραρχική αξιολόγηση):

  • Διαδίκτυο των Πραγμάτων
  • Τεχνητή Nοημοσύνη
  • Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων
  • Νευρο-Τεχνολογίες
  • Νανο-Υλικά
  • Συνθετική Βιολογία
  • Μικροδορυφόροι και Νανοδορυφόροι
  • Προωθημένες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας
  • Βιομηχανική παραγωγή με προσθετική διαδικασία-τρισδιάστατη εκτύπωση
  • Τεχνολογία Blockchain

Η Ελλάδα

Η έκθεση επισημαίνει ότι, παρά τις δυσκολίες της οικονομίας της, η Ελλάδα επιχειρεί, μέσα από μια «στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης» (2014-2020), να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες του συστήματός παραγωγής καινοτομίας της. Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι αν και σταδιακά αυξάνονται οι δαπάνες της χώρας για Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ (0,96% το 2015 από 0,67% το 2008), η Ελλάδα παραμένει ακόμη στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης του ΟΟΣΑ.

Η έκθεση αναφέρει ότι «αν και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της εκπαίδευσης και της έρευνας είναι ισχυρές και ακμαίες, το δημόσιο ερευνητικό σύστημα ως σύνολο είναι σε μεγάλο βαθμό απομονωμένο από τον παραγωγικό τομέα. Τα δημόσια ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια δεν τείνουν να αξιοποιήσουν εμπορικά τα ερευνητικά αποτελέσματά τους, όπως φαίνεται και από τον υπερβολικά χαμηλό αριθμό των πατεντών τους».

Επισημαίνεται ακόμη ότι «ο επιχειρηματικός τομέας έχει ανεπαρκή απόδοση σε δραστηριότητες Ε&Α», ότι «η οικονομική ύφεση έχει προκαλέσει απώλεια ανθρωπίνου δυναμικού για Ε&Α» και ότι «οι συνθήκες για καινοτομία στην Ελλάδα απέχουν πολύ από το να θεωρηθούν ευνοϊκές».

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι «η Ελλάδα στερείται διεθνώς κορυφαίων ιδιωτών επενδυτών σε Ε&Α» και ότι γενικότερα οι ελληνικές εταιρείες δεν διακρίνονται για την καινοτομία τους, ενώ παράλληλα επισημαίνει τις προσπάθειες της κυβέρνησης για ενίσχυση της καινοτομίας με διάφορες πρωτοβουλίες.


Πηγή: imerisia.gr