ΠΟΑΞΙΑ: Υπάρχει τρόπος να λυθεί το πρόβλημα με τα πενθήμερα άπαξ και διά παντός

Πρόταση για οριστική λύση του προβλήματος με τα πενθήμερα, το οποίο παρατηρείται κάθε χρόνο την ίδια εποχή, έχει καταθέσει η ΠΟΑΞΙΑ. Διαβάστε την ανακοίνωση για την εξέλιξη της
υπόθεσης: