Πότε θα καταβληθούν πενθήμερα και νυχτερινά - Δείτε το έγγραφο

Με τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου θα καταβληθούν τα νυχτερινά του Νοεμβρίου, ενώ τώρα αναμένεται να δοθούν τα πενθήμερα του Νοεμβρίου και τα νυχτερινά του Οκτωβρίου. Δείτε το
έγγραφο: