Στις 31 Δεκεμβρίου τέλος για τα τέλη κυκλοφορίας - Μεγάλο το πρόστιμο μετά τη λήξη

Στις 31 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία για τα τέλη κυκλοφορίας, που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων.

Μέχρι το τέλος του 2016 θα πρέπει να πληρωθούν τα τέλη, ακόμα και σε όσες περιοχές έχουν δοθεί παρατάσεις προθεσμιών για την καταβολή φόρων και οφειλών, λόγω καιρικών συνθηκών.Το πρόστιμο για την μη καταβολή ισούται με το ύψος των τελών, το οποίο θα έπρεπε να είχε εξοφληθεί.

Σκοπός είναι το Δημόσιο, μαζί με την είσπραξη του φόρου εισοδήματος και της τρίτης δόση του ΕΝΦΙΑ, να επιτύχει τον ετήσιο στόχο των εσόδων στα 49,1 δισεκατομμύρια ευρώ.


ΣΚΑΙ