Μισθοδοσία αστυνομικού προσωπικού 2017

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ημαθίας ενημέρωνει τα μέλη της σχετικά με τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου


Γνωρίζεται ότι με την μισθοδοσία μηνός Ιανουαρίου καταβάλλονται η αποζημίωση για την εργασία πέραν του πενθημέρου και το επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (νυχτερινά) μηνός Νοεμβρίου 2016.

Επισημαίνεται ότι με την ανωτέρω μισθοδοσία θα καταβληθούν και τα οφειλόμενα ποσά για τα δεδουλευμένα νυχτερινά μηνός Οκτωβρίου 2016 στο δικαιούχο προσωπικό.
Οι ώς άνω αποδοχές εμφανίζονται στην εφαρμογή POL "ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΥ" ώς ακολούθως:
*2017 Ιανουάριος - Τακτική μισθοδοσία - Νυχτερινά Νοεμβρίου 2016
*2016 ΠΕΝΘ-ΝΥΧΤ - Πενθήμερα Νοεμβρίου 2016 - Νυχτερινά Οκτωβρίου 2016