Η διοικούσα επιτροπή και τα ιδρυτικά μέλη της νεοσύστατης Δικαστικής Ένωσης


Σήμα το ζυγό και το σφυρί έχει η νεοσύστατη «Ένωσης  Ανώτατων και Ανώτερων Δικαστών και Εισαγγελέων», η οποία έχει έντονο το άρωμα γυναίκας καθώς από τα 40 ιδρυτικά μέλη της τα 22 είναι γυναίκες και πρώτη υπογράφει τη λίστα η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου.
           
Το καταστατικό  της νέας Ένωσης, το οποίο εγκρίθηκε από το Ειρηνοδικείο Αθηνών με την υπ΄  αριθμ. 450/2016 απόφαση (ειρηνοδίκης η Ειρήνη Μαραγκάκη) αποτελείται από 24 άρθρα και προβλέπει (άρθρο 13) ότι πάντοτε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι ο δικαστής του ανώτατου βαθμού ο οποίος συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών.
           
Παράλληλα, στο  άρθρο 3 του καταστατικού, προβλέπεται ότι μπορούν να εγγραφούν  μέλη   δικαστές και   εισαγγελείς όλων των βαθμών  της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ανεξαρτήτως βαθμού. Δηλαδή, μπορεί να εγγραφούν από το βαθμό του προέδρου και του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου έως και το βαθμό του δόκιμου Ειρηνοδίκη.
           
Η δυνατότητα αυτή του καταστατικού, όπως υποστηρίζουν δικαστές,  είναι  σε πλήρη αντίθεση με τον τίτλο της νέας Ένωσης, στον οποίο γίνεται αναφορά σε  ανωτάτους και ανώτερους δικαστές.
           
Παράλληλα, μπορεί να εγγραφούν ως επίτιμα μέλη συνταξιούχοι δικαστές και εισαγγελείς, αλλά και πρόσωπα «τα οποία αποδεδειγμένα έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες για την κατοχύρωση της ανεξαρτησίας του δικαστικού λειτουργήματος».
           
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και οι εκλογές θα διεξάγονται σε   δύο συνεχόμενες    Κυριακές  του  μήνα Μαρτίου. Την πρώτη Κυριακή θα διεξάγονται  οι αρχαιρεσίες στις έδρες των Εφετείων της χώρας που είναι εκτός της Αθήνας και του Πειραιά, ενώ τη επόμενη Κυριακή θα διεξάγονται στην πρωτεύουσα και τον Πειραιά.
           
Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ένωσης  Ανώτατων και Ανώτερων Δικαστών και Εισαγγελέων» είναι 11μελές και μπορεί σε αυτό να συμμετέχουν ακόμη και Ειρηνοδίκες Α΄ τάξης.         Συγκεκριμένα,    «4  τουλάχιστον μέλη εκλέγονται υποχρεωτικά από τον ανώτατο βαθμό (μέλη του Αρείου Πάγου ή της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, πρόεδροι Εφετών ή εισαγγελείς Εφετών) και τουλάχιστον 4 επίσης μέλη από τον ανώτερο βαθμό (Εφέτες ή εισαγγελείς Εφετών ή Ειρηνοδίκες Α΄ τάξης, που εξομοιώνονται μισθολογικά με τους Εφέτες)». Τα δε υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι «πρόεδροι Πρωτοδικών ή Πρωτοδίκες, εισαγγελείς ή αντεισαγγελείς Πρωτοδικών και Ειρηνοδίκες κάθε τάξης».
           
Σύμφωνα με το καταστατικό, η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ασυμβίβαστη με:
- την άσκηση κάθε φύσεως υπηρεσιακών καθηκόντων αποκλειστικής απασχόλησης στο εξωτερικό (θεσμικά όργανα Ε.Ε., διεθνής οργανισμούς, κ.λπ.) και
- αποσπάσεως στον υπουργείο Δικαιοσύνης ή σε άλλη θέση εξάρτησης της εκτελεστικής εξουσίας.
Ιδρυτικά μέλη  και διοικούσα επιτροπή
           
Ως ιδρυτικά μέλη (40 συνολικά) της νέας Ένωσης υπογράφουν:
 Πρώτη, η  πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου και ακολουθούν:
Αντιπρόεδροι Α.Π.:  Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Ειρήνη  Κιουρκτσόγλου -Πετρουλάκη, Δήμητρα Μπουρνάκα-Λεοντάρη,  Γεράσιμος Φουρλάνος, Ασπασίοα Καρέλλου, Χρυσούλα Παρασκευά και Γεώργιος Σακκάς,
Αρεοπαγίτες: Αβρακόμη Θούα, Μαρία  Γκανιάτσου, Μαρία Τζανακάκη, Ευγενία Προγάκη, Πέτρος Σαλίχος, Αγγελική  Αλειφεροπούλου, Μαρία  Παπασωτηρίου, Παρασκευή Καλαϊτζή, Μιλιτιάδης  Χατζηγεωργίου, Γεώργιος Μιχολιάς, Θωμάς Γκατζογιάννης, Θεόδωρος Τζανάκης, Γεωργιος Αναστασάκος, Ειρήνη Καλού -Ζακοπούλου, Χαράλαμπος  Μαχαίρας και Νικόλαος Τσάκος,
Πρόεδροι Εφετών: Θεόδωρος Σπηλιάδης, Αντώνιος Πλακίδας και Βασιλική  Μπαζάκη-Δρακούλη,
Εφέτες: Καλλιόπη  Κουτουράτσα, Γέωργοις Αλμπούρας, Ιωάννα Κοσίνα, Παρασκευή  Δημοσθένους-Μαλακάση, Μαρία Τσιριμώκου και Δημήτριος  Κατσανάς,
Εισαγγελείς Εφετών: Αργύρης Δημόπουλος, Αθανάσιος Τσολοδήμος και  Γεώργιος Σιώπης, Αντεισαγγελέας Εφετών: Θεοφάνης Λιούτας,
Ειρηνοδίκες  Α΄ τάξης: Ελένη Λάγγαρη, Χριστοφίλη Ασημάκου και Καλλιόπη Πανάγου.
Παράλληλα, την προσωρινή διοικούσα επιτροπή απαρτίζουν:
Πρόεδρος  ο αντιπρόεδρος Α.Π. Γεράσιμος Φουρλάνος,  αναπληρωτής πρόεδρος η  αντιπρόεδρος Α.Π.  Χρυσούλα Παρασκευά, Α΄ αντιπρόεδρος  ο αρεοπαγίτης Γεώργιος Αναστασάκος,   Β'  αντιπρόεδρος  ο εισαγγελέας εφετών Αργύριος Δημόπουλος,   γενικός γραμματέας ο εφέτης Δημήτριος Κατσανάς  και ταμίας  ο εφέτης Γεώργιος Αλμπούρας.
πηγή: Πρώτο Θέμα