Ανοικτή επιστολή για το ανώτατο όριο μεταθέσεων των στρατιωτικών

Oι στρατιωτικοί επιβάλλεται να απολαμβάνουν εφάμιλλα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα με τους υπολοίπους πολίτες, τονίζει στην ανοικτή επιστολή του ο πρόεδρος τών Στρατιωτικών
Θεσσαλίας.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο:

Σας αποστέλλω την παρούσα επιστολή, προκειμένου να σας υπενθυμίσω ότι με την συντελεσθείσα επέκταση του εργασιακού βίου των στρατιωτικών, αναπόφευκτα πρέπει να γίνουν αλλαγές, πρέπει να γίνουν αποφασιστικές τομές, πρέπει η Πολιτεία να ενσκήψει στα σοβαρά προβλήματα του κλάδου μας και να τα δει όλα με ανανεωτική οπτική, ξεκινώντας από μηδενική βάση. Ευελπιστώ ότι, με το νέο ασφαλιστικό καθεστώς, έχουν ωριμάσει πλέον οι συνθήκες, έτσι ώστε η πολιτεία να προβεί πράγματι στις αλλαγές που χρειάζεται ο κλάδος των ΕΔ, οι οποίες πρέπει να γίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση.  
Κατά γενική ομολογία και με βάση το δημόσιο λόγο που διατυπώνουν αρμόδιοι πολιτικοί παράγοντες του ΥΠΕΘΑ, οι στρατιωτικοί δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται ως παρίες, σαν κλειστός κύκλος, αντιθέτως επιβάλλεται να απολαμβάνουν εφάμιλλα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα με τους υπολοίπους πολίτες.  Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί η θετική και  ειλικρινής  τοποθέτηση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας κου Δημητρίου Βίτσα σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016, στην τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΪ «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ», όπου απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι: «μπορούμε να εξοικονομήσουμε πόρους, αλλάζοντας το στιλ των μεταθέσεων και να διαμορφώσουμε μια καλή κατάσταση και στους ίδιους τους Αξιωματικούς αλλά και στις οικογένειές τους, που κάθε δύο χρόνια παίρνουν τα μπογαλάκια τους και πηγαίνουν σε άλλο μέρος».
Η Πολιτεία και τα εντεταλμένα όργανά της, οφείλουν λοιπόν να λαμβάνουν υπόψη τους με την ενδεδειγμένη επιμέλεια και υπευθυνότητα, τις ατομικές και οικογενειακές ανάγκες των στελεχών, αναγνωρίζοντας εμπράκτως τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας τους. Κατ’ αυτό τον τρόπο, προάγεται το αναγκαίο πνεύμα της συναδελφικότητας που αποτελεί το θεμέλιο λίθο συνοχής των ΕΔ.
Ο Έλληνας στρατιωτικός ως οικογενειάρχης βρίσκεται υπό συνεχή «διωγμό», σε μια ατέρμονη μετακίνηση σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδας και ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές της Θράκης και των νησιών του Αιγαίου, διαταρασσόμενης της οικογενειακής του γαλήνης με τις συνεχείς μεταθέσεις.
Προ ολίγων μόλις ετών, καθιερώθηκε δειλά - δειλά η παραμετροποίηση της διαδικασίας των μεταθέσεων, βάζοντας εν μέρει στην άκρη τα πολιτικά πελατειακά συμφέροντα που είχαν ως βασική επιδίωξη τη διαρκή ομηρία των στελεχών (ψηφοφόρων), κατάλοιπο της πρώιμης μεταπολιτευτικής περιόδου.
Για την, κατά το δυνατόν, αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ουσιαστικών προβλημάτων που ταλανίζουν το προσωπικό, απαιτείται η στήριξη με έργα και όχι με λόγια (οι προθέσεις δεν αρκούν).  Ήδη αρκετοί συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν αρκετά χρόνια επαγγελματικής προσφοράς και οι οποίοι κατά τεκμήριο αντιμετωπίζουν τα πλέον οξυμένα οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης, αδυνατούν να συντηρήσουν αξιοπρεπώς τις οικογένειές τους.
Η υιοθέτηση της παρακάτω ρύθμισης  - βελτίωσης του περιεχόμενου της παρ. 7 στο άρθρο 5 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α’), καθίσταται απολύτως επίκαιρη και επιτακτική ως ανάγκη, μετά τη βίαιη επέκταση του εργασιακού βίου των στρατιωτικών σύμφωνα με το Ν.3865/2010 (ΦΕΚ 120 Α’), καθώς επίσης και τις επώδυνες αυξήσεις των εισφορών για την αναγνώριση πρόσθετων ετών ασφάλισης, πραγματικών ή πλασματικών βάσει του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α’), που ουσιαστικά απαγορεύουν κάθε σκέψη για οικειοθελή αποχώρηση όσων θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, πριν τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ετών εργασίας, των σαράντα (40) ετών.
Κατόπιν τούτου προτείνεται η ενσωμάτωση της ακόλουθης προσθήκης, στο άρθρο 5 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α’):
                 «Μετά τη παρέλευση 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας, το προσωπικό των ΕΔ μετατίθεται υποχρεωτικά σε Μονάδα ή Υπηρεσία του τόπου προτίμησής του και εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, μετατίθεται σε Μονάδα ή Υπηρεσία του οικείου ή άλλου Κλάδου των ΕΔ που απέχει το ανώτερο 60 χιλιόμετρα οδικώς από τον τόπο προτίμησης και εντός της περιφερειακής ενότητας στην οποία υπάγεται. Το προσωπικό που εμπίπτει στις ανωτέρω διατάξεις, μετατίθεται μόνον κατόπιν αιτήσεώς του, απαλλασσομένου της υποχρέωσης κτήσης χρόνου διοικήσεως ή ειδικής υπηρεσίας.
Εξαιρούνται όσοι αιτούνται την τοποθέτησή τους σε θέση υψηλής ευθύνης (ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΔΙΣΠΟ ή ΑΣΠ - ΣΕΘΑ), στα πλαίσια της μετεξέλιξης τους σε ανώτερες βαθμίδες της Ιεραρχίας, όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το ελάχιστο όριο των πέντε (5) μεταθέσεων, καθώς και όσοι δεν έχουν συμπληρώσει 3 έτη από την ημερομηνία επαναπατρισμού τους, προερχόμενοι από θέση του εξωτερικού. Από την εφαρμογή των ως άνω ρυθμίσεων εξαιρούνται, προσωρινά, τα στελέχη που έχουν εκπαιδευτεί με έξοδα της υπηρεσίας στο εσωτερικό ή εξωτερικό και δεν έχουν συμπληρώσει τον προβλεπόμενο πρόσθετο χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στην υπηρεσία.
Μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω διαλαμβανομένων ορίων ή τη συμπλήρωση 30 ετών πραγματικής  υπηρεσίας, το στέλεχος υπάγεται, εφόσον το επιθυμεί και δίχως άλλους περιορισμούς και  προϋποθέσεις, στις ανωτέρω ευεργετικές διατάξεις».
Τα οφέλη, σε κοινωνικό και οικογενειακό επίπεδο, είναι εύλογα και προφανή σε όλους και ως εκ τούτου δεν χρήζουν ανάλυσης. Όμως και στο επαγγελματικό επίπεδο, οι θετικές επιπτώσεις για τις ΕΔ είναι αδιαμφισβήτητες, παρότι κατά την περίοδο της αρχικής εφαρμογής μπορεί να υπάρξουν ορισμένες γραφειοκρατικού χαρακτήρα αρρυθμίες (διαδικαστικής φύσεως), οι οποίες όμως μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς, εφόσον υπάρχει ειλικρινής βούληση της Πολιτείας και θετική προαίρεση της υπηρεσίας. Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχες ρυθμίσεις (αν και ομολογουμένως ήταν υπερβολικές ως προς το ανώτατο όριο μεταθέσεων) είχαν καθορισθεί και στο παρελθόν με την
Φ. 411/150326/Σ.1373/2012 (Υπουργική Απόφαση κ. Ραγκούση), αλλά δυστυχώς καταργήθηκαν, ερήμην των στρατιωτικών και χωρίς καμία απολύτως αιτιολόγηση για τους λόγους που αρχικά επέβαλαν την αναστολή και ακολούθως την κατάργησή τους.
Επιπλέον δημιουργούνται πρόσθετα οφέλη στο στρατιωτικό προσωπικό όπως παρακάτω:
-           Το προσωπικό που έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, ενθαρρύνεται να παραμείνει στην ενεργό υπηρεσία και να προσφέρει περαιτέρω τις υπηρεσίες του, με δεδομένο ότι αυτό διάγει μια ιδιαίτερα παραγωγική φάση της σταδιοδρομίας του. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει αύξηση της παραγωγικότητας (σταθερό περιβάλλον εργασίας, άριστη γνώση αντικειμένου,  αποκατάσταση και διατήρηση υγιούς πνεύματος Μονάδας, απερίσπαστη εργασία κλπ) σε ένα οικονομικά βιώσιμο οικογενειακό περιβάλλον.
-           Προκύπτει οικονομικό όφελος για την υπηρεσία, αφενός με τη μείωση εξόδων μεταθέσεων (μικρότερη δεξαμενή μετακινούμενων) και αφετέρου με την αποφυγή δαπανών για εξειδικευμένη εκπαίδευση προσωπικού, στις ιδιαίτερες περιπτώσεις όπου αυτή είναι αναγκαία.
  Αντί επιλόγου, μια επίκαιρη ρήση:  «Συμβούλευε μὴ τὰ ήδιστα, ἀλλὰ τὰ βέλτιστα»
Απόδοση:  Να συμβουλεύεις όχι τα πιο ευχάριστα, αλλά τα πιο ωφέλιμα (ΣΟΛΩΝ)
.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΏΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ