Δημόσια Διαβούλευση από Συνδικαλιστική Ένωση του ΠΣ για τα προβλήματα τών Πυροσβεστών

Η Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. εγκαινίασε από τις 25 Οκτώβρη τη διαδικασία της ελεύθερης και ανοικτής - για όλους τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους και μη - διαβούλευσης επί των κατατιθέμενων προτάσεών
της για ζητήματα που απασχολούν τον πυροσβεστικό οργανισμό, η οποία θα έχει διάρκεια 15 ημερών και θα αποσκοπεί στην πλουραλιστική κριτική θεώρηση και βελτίωση αυτών.
Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 2016 για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, ξεκίνησε την εν λόγω διαδικασία με τη διαβούλευση του σχεδίου π.δ. με τίτλο «Μέτρα ασφάλειας και προστασίας της υγείας του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου κατά τις δραστηριότητες με εγγενείς ιδιαιτερότητες», θεωρώντας ότι το ζήτημα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία του πυροσβεστικού υπαλλήλου ως εξέχουσας σημασίας, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη διασφάλιση και ποιοτική αναβάθμιση του εργασιακού βίου εντός του πυροσβεστικού οργανισμό.
Η Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. καλεί όλους τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους και μη μέχρι την 13η Νοεμβρίου να καταθέσουν τις προτάσεις και τα σχόλια τους, στη διαθέσιμη εφαρμογή του blog Δημοσίευση σχολίου, επί των 19 άρθρων του προτεινόμενου σχεδίου π.δ..

Ένωση Πτυχιούχων Αξιωματικών Υπαξιωματικών Πυροσβεστών ΠΣ