Οι "κρυφή" μείωση που φανερώθηκε.....

Στο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης Οκτωβρίου 2016 την 20 Σεπτ.2016 διαπιστώθηκε "κρυφή "μείωση 0,80 ευρώ!!! που όμως δεν φαινόταν στην ανάλυση κρατήσεων!!!

27 μέρες μετά ήρθε η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ από το Γ.Λ.Κ !!!!Νέο ενημερωτικό για την ίδια σύνταξη με την "κρυφή" κράτηση να αποκαλύπτεται!!!


http://psaemth.blogspot.gr/